Universal Vida temporal

Vida temporal

La teva família per damunt de tot

De què tracta aquesta assegurança?

L'assegurança de vida Universal vida temporal ofereix una cobertura integral per a tots els membres de la familia de més de 14 anys, tot garantint les màximes prestacions.

Beneficis d'aquesta assegurança

Revaloració automàtica

T'oferim la revaloració automàtica del capital garantit.

Tranquil·litat

Estén la sensació de tranquil·litat a la teva vida personal i laboral.

Flexibilitat

Tria les garanties que millor s'adaptin a les teves necessitats en cada situació.

Seguretat familiar

Possibilita que els teus sers més estimats se sentin segurs davant de circumstàncies inesperades.

Assegurança NorteHispana vida temporal

Cobertures principals

Els beneficiaris designats obtindran el pagament del capital garantit en cas que l'assegurat mori abans de la data de venciment del contracte.

Preguntes freqüents

Una assegurança de vida és un contracte mitjançant el qual la persona assegurada es compromet a pagar una petita prima per rebre una contraprestació per part de l'asseguradora, en cas que es produeixi la defunció de la persona assegurada.

Els destinataris d'aquesta assegurança de vida són diversos, ja que està orientada a les persones que volen protegir econòmicament les seves famílies davant les conseqüències que generaria la seva sobtada defunció.

L'assegurança Universal vida temporal garanteix el pagament d'un capital al beneficiari que es designi després de produir-se la defunció de la persona assegurada.

L'import a assegurar varia en funció de la situació personal i patrimonial de cada persona. La nostra assegurança ofereix la possibilitat de contractar capitals flexibles.

Per poder cobrar la indemnització d'una assegurança de vida, és necessari que la persona assegurada mori per qualsevol de les causes que es contemplin a l'assegurança mateixa.

El prenedor ha de designar els beneficiaris de l'assegurança quan la contracta. El terme “beneficiari” fa referència a la persona física o jurídica que rebrà el capital de la indemnització de la persona assegurada en cas que passi alguna de les situacions que cobreix l'assegurança.

Igualment, NorteHispana ofereix l'oportunitat de cobrir tots els membres de la familia de més de 14 anys que visquin a un únic domicili en un mateix contracte.

En el cas de les assegurances de vida de NorteHispana, la companyia realitza el pagament immediatament després de verificar la documentació que s'exigeix.

L'assegurança Universal vida temporal permet preveure l'evolució futura dels capitals de la teva assegurança des que s'inicia. D'aquesta manera, el capital assegurat sempre es manté actualitzat com cal.

Les prestacions pagadores al beneficiari per mort de l'assegurat tributen per l'impost de successions i donacions. La quantia de l'impost disminueix en funció de la relació de parentiu entre la persona assegurada que ha mort i el beneficiari i la normativa vigent en cada comunitat.

Per què escollir NorteHispana?

Atenció personalitzada

Protecció completa

Servei de reparació