Decessos Universal Prima Única

Prima única

Protecció immediata

De què tracta aquesta assegurança?

L'assegurança de decessos Universal previsió a prima única destinada a més grans de 70 anys ofereix màxima cobertura en despeses, serveis i gestions derivades de la defunció mitjançant el pagament únic en el moment de la contractació.

Beneficis d'aquesta assegurança

Protecció immediata

Totes les cobertures s'activen immediatament després de la contractació.

Pagament únic

La contractació només requereix un pagament únic, sense reajustaments de prima posteriors.

Revaloració

El capital assegurat es revalora anualment, sense rebuts complementaris.

Elecció del lloc del sepeli

Lliure elecció de la localitat on se celebrarà el funeral.

Cobertures principals

Prestació del servei establert en el moment de la defunció de l'assegurat, segons la localitat, independentment de la causa de l'òbit i del lloc en què es produeixi.

En general, els serveis consisteixen en:

  • Fèretre.
  • Cotxe fúnebre i d'acompanyament.
  • Corona de flors
  • Recordatoris.
  • Sala de tanatori.
  • Despeses de tramitació i permisos sanitaris i civils.
  • Contractació de la inhumació, despeses de la inhumació o incineració i urna per a cendres.

Preguntes freqüents

L'assegurança de decessos Universal previsió a prima única està dirigida a persones de més de 70 anys.

La prestació del servei garantit a l'assegurança i que té en compte:

  • Servei complet d'inhumació / incineració.
  • Nínxol en propietat o lloguer.
  • Cobertura de despeses de trasllat dins i fora del territori espanyol.

El pagament únic en el moment de la contractació i sense reajustament posterior. Aquest capital es revalora anualment sense rebuts complementaris.

Per què escollir NorteHispana?

Atenció personalitzada

Serveis exclusius

Si es tracta de la teva família