Multirisc de la llar plus

Multirisc de la llar plus

Adaptada a la teva llar

De què tracta aquesta assegurança?

L'assegurança de la llar Multirisc de la llar plus ofereix protecció per al teu habitatge, les seves instal·lacions i els béns que componen el mobiliari. A més, t'oferim una extensió de garanties davant fenòmens meteorològics i altres danys materials.

Beneficis d'aquesta assegurança

Adaptabilitat

Adapta les garanties de l'assegurança a les necessitats i circumstàncies de la teva llar.

Àmplia protecció

L'assegurança protegeix l'edifici assegurat, els elements estructurals, les instal·lacions fixes i el conjunt de mobiliari i béns domèstics.

Extensible

Pots estendre les garanties per fer front als fenòmens meteorològics i a altres danys materials.

Flexibilitat

Tria la freqüència de pagament que s'ajusti millor a les teves necessitats particulars.

Assegurança universal llar plus

Cobertures principals

L'assegurança Multirisc de la llar plus t'ofereix protecció en els següents casos:

 • Incendis, explosió, fum i caiguda de llamps.
 • Despeses de salvament.
 • Robatori i desperfectes per robatori o intent.
 • Pèrdua de lloguers i inhabitabilitat de l'habitatge.
 • Esdeveniments extraordinaris com ara: pluja, pedra o neu.
 • Danys a causa de l'aigua (inclou la localització i reparació de l'avaria).
 • Trencament de vidres, marbres i pises sanitàries.

Preguntes freqüents

Com és una assegurança multirisc, ofereix una àmplia gamma de proteccions contra incendis, explosions, robatoris, trencaments, aigua i responsabilitat civil, entre d'altres.

El càlcul inclou tots els béns assegurables, tant continent com contingut, pel preu que ens costaria reintegrar-los com a nous. Per fer-ho, es realitza un inventari de la llar i, a continuació, una taxació. S'exclouen del càlcul els objectes de valor especial, com ara obres d'art, col·leccions o joies. Aquests elements s'han de valorar per separat.

Quant a l'habitatge o llar, ens referim al conjunt d'elements que formen part de la llar. Inclou:

 • Elements de construcció: parets, sostres, sòls, portes i finestres.
 • Instal·lacions fixes: calefacció i refrigeració, conduccions d'aigua, electricitat i gas, instal·lacions telefòniques i aparells de seguretat, aparells sanitaris i de cuina, banys, lavabos, aigüeres, antenes fixes de ràdio i televisió, tendals, persianes i contrafinestres, plaques solars i fanals.
 • Instal·lacions d'ornament: escaioles, moquetes, parquet i marbres (sempre que estiguin adherits a sòls, sostres i parets).

El mobiliari fa referència a tots els mobles dins de la llar, els objectes d'adornament i de decoració, els electrodomèstics i els aparells tecnològics.

Hi ha dues formes que el valor assegurat sigui l'incorrecte:

 • Infraassegurança: la suma assegurada és inferior al valor del béns. En cas de sinistre, la indemnització es reduirà en funció de la proporció de càlcul (regla proporcional).
 • Sobreassegurança: la suma assegurada és notablement superior al valor dels béns. En aquest cas no s'aplica el càlcul proporcional del cas anterior.

Sí, només cal declarar-ho explícitament en el contracte de l'assegurança.

El valor màxim assegurat és de 150.000 euros per perjudicat i de 300.000 euros per sinistre.

L'assegurança inclou el servei d'orientació mèdica per telèfon, amb possibilitat de videotrucada i servei d'assistència llar.

Per què escollir NorteHispana?

Econòmic

Flexibilitat

Mascotes