Defensa del client

D'acord amb el que estableix l'Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, NorteHispana de Seguros i Reaseguros, SA disposa d'un Departament d'Atenció al Client per tal d'impulsar i aconseguir una constant millora en la qualitat del servei vers els nostres clients i assegurats.

A totes les oficines i delegacions de NorteHispana hi ha a disposició dels clients impresos per fer reclamacions, queixes o suggeriments. Aquests impresos també es troben accessibles en línia per baixar-los:

Un cop emplenat el formulari, el client podrà consultar l'estat de la seva reclamació al Departament d'Atenció al Client. El termini de resolució de les reclamacions és d'un (1) mes des de la seva recepció, d'acord amb el que estableix el Reglament de Funcionament del Departament d'Atenció al Client de Nortehispana de Seguros y Reaseguros, SAU.

Departament d'Atenció al Client
Carrer Pau Claris, 132
(08009) - BARCELONA
Telèfons: 93 302 78 15
Fax: 93 317 73 13
defensa.cliente@nortehispana.com

En aplicació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, tots els clients amb domicili físic a Catalunya, disposen d'un servei d'atenció telefònica per atendre incidències i reclamacions al telèfon 900 707 700.

Sent necessària la prèvia presentació de la reclamació davant de l'esmentat Departament d'Atenció al Client, en cas de disconformitat amb la seva resolució, el client pot adreçar-se al Servei de Reclamacions de la DGSFP, els formularis del qual s'incorporen a continuació:

Per a NorteHispana de Seguros i Reaseguros, SAU, la qualitat del nostre servei, la professionalitat del nostre treball i la satisfacció dels nostres clients són una prioritat. Per això agraïm que, davant de qualsevol dubte o reclamació, contacteu amb el Departament d'Atenció al Client per, així, poder conèixer millor els nostres clients i, en conseqüència, tractar de millorar els nostres serveis i procediments d'acord amb les vostres expectatives, sempre que ens sigui possible.