Assessorament jurídic telefònic

Assessorament jurídic telefònic

Un servei de cortesia per a tots els nostres clients

Assessorament jurídic telefònic

Per ser client de NorteHispana Seguros, tens a la teva disposició un equip jurídic al qual podràs consultar telefònicament qualsevol qüestió jurídica i personal que afecti la teva vida particular o familiar.

Per ser assegurat de NorteHispana Seguros

Podràs fer ús d'aquest servei de cortesia, independentment de l'assegurança que tinguis contractada.

24 hores al dia / 365 dies de l'any

Sol·licita aquest servei de cortesia trucant al 935 12 61 11

Què inclou aquest servei de cortesia

Oferim assessorament jurídic per a l'obtenció de documents com ara: 

  • Fe de vida dels drethavents de l'assegurat. 
  • Certificació de matrimoni de l'arxiu eclesiàstic. 
  • Certificació de registre d'unions de fet. 
  • Testament atorgat per l'assegurat difunt. 
  • Inscripcions registrals. 

Així mateix, també es podrà efectuar consulta jurídica telefònica sobre: 

  • Tramitació de successions amb testament, successions sense testament, acceptació o renúncia d'herències i inventari de béns. 
  • Qüestions fiscals relatives a l'impost sobre successions.