Imatge Capçalera Fitxa

Assegurança de vida

Vida col·lectiva

Junts hi guanyeu

En què consisteix l'Assegurança de vida col·lectiva?

L'Assegurança de vida col·lectiva ofereix avantatges i solucions per a empreses i col·lectius que adquireixen obligacions a través de convenis o millores socials voluntàries.

Beneficis d'aquesta assegurança

Flexibilitat

Determina quina modalitat d'aportació és la que més s'ajusta a les vostres necessitats.

Personalització

Ajusta les condicions de l'assegurança a les necessitats de la teva empresa o col·lectiu.

Inclusió

Inclou a altres membres del grup o col·lectiu amb una contractació plena de facilitats.

Agilitat

Beneficia't d'una contractació àgil i d'una gestió eficaç.

Assegurança de vida col·lectiva

Cobertures principals

L'assegurança ofereix la màxima garantia en les cobertures dels beneficiaris de l'assegurat sense demora ni tràmits extraordinaris.

Preguntes freqüents

Cadascun dels capitals assegurats té associat un risc a cobrir; per aquest motiu, l'import variarà en funció de cadascun dels assegurats.

El col·lectiu assegurable és el conjunt de persones designades pel prenedor sobre les quals escauen els riscos assegurats.

El col·lectiu assegurat inclourà totes aquelles persones del col·lectiu entre els 14 i els 64 anys que compleixin els requisits d'assegurabilitat que fixa l'entitat asseguradora.

Per què contractar l'Assegurança de vida col·lectiva amb NorteHispana?

Adaptabilitat

Atenció personalitzada

Personalitzat