Universal Vida temporal

Assegurança de vida

Assegurança Vida temporal

Tranquil·litat garantida per a tu i la teva família

En què consisteix l'assegurança Vida temporal?

Amb l'assegurança Vida temporal, la teva família quedarà protegida en cas de defunció o invalidesa permanent, garantint les màximes prestacions. Si contractes una hipoteca, aquesta assegurança de vida també garantirà al banc el pagament d'aquesta.

Beneficis d'aquesta assegurança

Coneix els beneficis que t'ofereix l'assegurança Vida temporal a l'hora de salvaguardar el benestar de la teva família.

Revaloració automàtica del capital

Nosaltres ens ocupem de la revaloració automàtica del capital garantit perquè no t'hagis de preocupar de res i la teva família estigui sempre protegida.

Tranquil·litat

Amb l'assegurança Vida temporal, gaudiràs de la tranquil·litat de saber que la teva família rebrà una contraprestació en cas de defunció o incapacitat permanent.

Flexibilitat

Perquè cada persona té unes circumstàncies familiars i personals diferents, l'assegurança Vida temporal permet contractar només les garanties que realment necessites.

Seguretat familiar

L'assegurança de vida et permet garantir el benestar econòmic de la teva família quan tu hi faltis o pateixis una incapacitat permanent.

Assegurança NorteHispana vida temporal

Cobertures de l'assegurança

Els beneficiaris designats obtindran el pagament del capital garantit en cas que l'assegurat mori abans de la data de venciment del contracte.

Preguntes freqüents

Sí, l'única cosa que has de fer és designar com a beneficiari l'entitat bancària amb què tinguis contractat el teu crèdit hipotecari. D'aquesta manera, la teva llar quedarà lliure de càrregues.

És un contracte pel qual l'assegurat es compromet al pagament d'una petita prima amb l'objectiu de rebre una contraprestació per part de l'asseguradora, en cas que ocorri la defunció de l'assegurat.

Els destinataris d'aquesta assegurança de vida són diversos, ja que està orientada a les persones que volen protegir econòmicament les seves famílies davant les conseqüències que generaria la seva sobtada defunció.

L'assegurança Vida temporal garanteix el pagament d'un capital al beneficiari designat després de produir-se la defunció de l'assegurat. A més, ofereix garanties complementàries com un capital addicional en cas de defunció o invalidesa per accident.

L'import a assegurar varia en funció de la situació personal i patrimonial de cada persona. La nostra assegurança ofereix la possibilitat de contractar capitals flexibles.

Per poder cobrar la indemnització d'una assegurança de vida, és necessari que la persona assegurada mori per qualsevol de les causes que es contemplin a l'assegurança mateixa.

Els beneficiaris han de ser designats pel prenedor a l'hora de contractar l'assegurança. El terme “beneficiari” fa referència a la persona física o jurídica que rebrà el capital de la indemnització de la persona assegurada en cas que passi alguna de les situacions que cobreix l'assegurança. 

A més, NorteHispana ofereix l'oportunitat de cobrir tots els membres de la família majors de 14 anys que convisquin en el mateix domicili en un mateix contracte.

En el cas de les assegurances de vida capital de NorteHispana, després de la verificació de la documentació exigida, el pagament per part de la Companyia és immediat.

L'assegurança  Vida temporal permet preveure l'evolució futura dels capitals de la seva assegurança des de l'inici d'aquest. D'aquesta manera, el capital assegurat sempre es manté actualitzat com cal.

Per què contractar l'assegurança Vida temporal?

Més d'un milió d'assegurats han confiat en nosaltres i en els nostres agents per protegir les seves famílies. T'expliquem per què.

Atenció personalitzada

A NorteHispana comptem amb més de 100 oficines i 2.500 agents disposats a assessorar-te de manera individualitzada.

Protecció completa

Hem dissenyat la nostra assegurança de vida perquè tu i la teva família gaudiu sempre de la protecció més completa.

Perquè es tracta de la teva família

La nostra prioritat màxima és protegir-te i garantir la teva tranquil·litat i la dels teus en moments difícils.