Avís legal

Identificació de l'empresa

La informació que apareix en aquestes pàgines web fa referència als serveis que ofereix Nortehispana de Seguros y Reaseguros, SA, NIF A-08185589 (d’ara endavant Nortehispana), amb domicili social a Paseo de la Castellana, 4, 28046 (Madrid) i inscrita al Registre d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0275.

Objecte del web

Les pàgines contingudes al lloc web www.nortehispana.com tenen per objecte facilitar al públic en general el coneixement de Nortehispana, de les activitats que desenvolupa i dels serveis que presta l'entitat. Nortehispana es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avisar, modificacions de la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació d'aquest.

Condicions d'accés i disponibilitat

L'accés als continguts d'aquest Web té caràcter gratuït per a tots els Usuaris, i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l'Usuari. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, excepte quan es produeixen interrupcions necessàries per motius de manteniment i millora del sistema.

Sense perjudici de l'assenyalat anteriorment, l'operativa relativa a l'apartat d'"Accés Restringit" es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. Aquestes condicions particulars es recullen en el contracte d'accés a aquest servei, que s'entrega al Client abans de l'activació del mateix. L'usuari accepta que en prémer els enllaços (links) que el dirigeixin a webs de terceres empreses està deixant de navegar per Nortehispana i, per tant, exonera Nortehispana de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb terceres empreses. L'usuari deixa de navegar per Nortehispana quan al web enllaçat no hi aparegui la marca Nortehispana, i l'adreça o nom de domini no contingui la denominació Nortehispana.

Exoneració de responsabilitats

  1. Per ús indegut: En accedir a aquest web s'accepta que NorteHispana no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús de la informació d'aquest web o per l'accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest web.
  2. Per continguts de tercers: El Web pot contenir enllaços d'hipertext cap a unes altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines Web. NorteHispana no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d'aquests enllaços d'hipertext.
  3. Per errades tecnològiques alienes o pròpies: NorteHispana no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefònica, Internet, etc.), motivades per causes alienes a NorteHispana, de retards o bloquejos en l'ús del sistema escollit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de processament de dades de l'empresa, en el sistema d'internet o en altres sistema electrònics, així com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema escollit, fora del control de NorteHispana. Així mateix, s'exonera NorteHispana de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pugui patir el client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per NorteHispana, sempre que procedeixi de fonts alienes a aquest.

Propietat intel·lectual

El copyright del material contingut en aquest web és propietat de Nortehispana, llevat dels que pertanyin a les seves empreses col·laboradores amb les quals hi hagi signat el contracte corresponent. L'accés gratuït no implica altres drets o llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa de Nortehispana. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts, programari i els seus diferents codis font i objecte i altres elements integradors d'aquest web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzat del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de quantes accions judicials corresponguin en dret. En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquest web que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores de Nortehispana, també són aplicables aquestes condicions i aquesta protecció, llevat de consentiment exprés i escrit per part d'aquestes empreses o entitats.

Protecció de dades personals

La informació relacionada amb aquesta matèria està publicada a l'apartat Política de privadesa d'aquest lloc web oficial, al costat d'aquest avís legal.

LSSICE: Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic

Nortehispana es compromet a complir les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. En compliment del que estableix l'article 10 de l'esmentada llei, se'ls informa de les següents dades d'identificació: Nortehispana, NIF: A-08185589.

Els noms de domini www.nortehispana.com, www.nortehispana.es, www.nortehispana.org, www.nortehispana.net, www.nortehispana.info, www.nortehispana.biz i www.nortehispana.cat es van inscriure al Registre Mercantil de Madrid, a nom de Nortehispana, tom 36935, foli 1, full M-660565 i inscripcions 1 i 2.

Per posar-se en contacte amb nosaltres, els facilitem l'adreça següent de correu electrònic: nortehispana.seguros@nortehispana.com.

Període mitjà de pagament de proveïdors

De conformitat amb el que preveu la Disposició Addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors d'1,69 dies, és a dir, inferior al termini màxim legal de pagament.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les condicions generals, tant el client com Nortehispana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona.