Imatge de reunió corporativa

Informació corporativa

Baixada d'informes i documents

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència (SFCR)

L'Entitat presenta a continuació l'informe sobre la seva situació financera i de solvència (SFCR per les sigles en anglès). L'informe està preparat d'acord amb el marc legal de Solvència II, definit a través de la Llei 20/2015 del 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, articles 80 a 82.

Procés de control i governança dels productes del Grup Catalana Occident

Aquest document descriu el procés de control i governança dels productes del Grup Catalana Occident i de les seves entitats dependents, de conformitat amb els requeriments establerts en el Reglament Delegat 2017/2358 referent als requisits de control i governança dels productes.

Junta d'accionistes

Anunci de la convocatòria de la junta d'accionistes 2019

Comissió d'Auditoria

L'Entitat ofereix informació relativa a la Comissió d'Auditoria de la Societat.