Informació corporativa

Informe sobre la situació financera i de solvència
(SFCR - Solvency and Financial Condition Report)

L'entitat presenta a continuació el seu informe sobre la situació financera i de solvència (SFCR per les seves sigles en anglès). L'informe està preparat d'acord amb el marc legal de Solvència II, definit a través de la Llei 20/2015 del 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, articles 80 a 82.


Comissió d'Auditoria