Clàusula de protecció de dades

En relació amb les dades personals facilitades per part seva, l'informem que el responsable del tractament és l'entitat NorteHispana de Seguros i Reaseguros S.A.U., les dades identificatives de les quals estan publicades a l'avís legal de la pàgina web.

La finalitat principal per a la qual recollim les seves dades és per contactar amb vostè d'acord amb les dades de contacte incorporades per part seva, per informar-lo sobre el producte o servei pel qual s'ha interessat. Aquestes dades seran objecte de tractament per gestionar la seva petició i poder-lo contactar, i aquest contacte està legitimat segons aquest consentiment.

Com a titular de les seves dades personals, l'assisteixen els drets d'accés, rectificació, supressió i dret a l'oblit, oposició, limitació del tractament i portabilitat, que podrà exercitar acreditant la seva identitat, mitjançant una comunicació escrita al Delegat de Protecció de Dades del Grup Catalana Occident, a través de la seva adreça de correu electrònic: dpo@grupocatalanaoccidente.com o de l'adreça postal de l'entitat.

La informació addicional i completa sobre la protecció de les seves dades personals està publicada a l'apartat Política de privacitat.